leefkracht vergoeding

Vergoedingen

Welke vergoedingen zijn er?

Niet voor iedereen zal het mogelijk zijn om coaching (deels) vergoed te krijgen, maar het is de moeite om te checken of een van onderstaande mogelijkheden voor jou geldt:

Overleg met je werkgever

Bijna iedere werkgever heeft een budget beschikbaar voor de ontwikkeling van haar personeel. Ga in gesprek met je leidinggevende om hier aanspraak op te kunnen maken en dit te kunnen gebruiken voor een traject van persoonlijk leiderschap. 

Daarnaast kunnen bedrijven soms zelfs subsidies ontvangen die ze kunnen inzetten voor de ontwikkeling van hun werknemers. Zo is er bijvoorbeeld voor MKB-bedrijven en voor grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca- en recreatie, de SLIM-regeling.

Check je CAO
Persoonlijkleiderschaps trajecten worden steeds gangbaarder en meer en meer werkgevers en vakbonden zien de waarde in van persoonlijke ontwikkeling. De kans is aanwezig dat in je CAO zelfs al een persoonlijk ontwikkelbudget is opgenomen. Het meest voorkomende bedrag is 500 euro per jaar. Je CAO is online terug te vinden of op te vragen bij je HR-manager
 
Vaststellingsovereenkomst

Gaat het nu niet zo lekker op je werk en ziet het er naar uit dat je wil of moet vertrekken vanwege een reorganisatie of gedwongen ontslag? Een vaststellingsovereenkomst (VSO) is het contract waarin jij met je werkgever afspraken maken over de voorwaarden waaronder een ontslag met wederzijds goedvinden plaats kan vinden. De voorwaarden in zo’n VSO zijn onderhandelbaar en een persoonlijkledeirschapstraject (of begeleiding naar ander werk) komt daarbij regelmatig voor.

Langdurig uitgevallen?

Ben je langdurig ziek? De Wet Verbetering Poortwachter is er om langdurig ziekteverzuim te verminderen. Een persoonlijkleiderschapstraject kan jou helpen in je re-integratie. Bespreek dit met je arbo-arts.

Ook wanneer je een UWV uitkering ontvangt zijn er mogelijkheden. Het UWV stelt geld beschikbaar voor herstel en integratie. Bespreek dit met je UWV coach.

Belastingaftrek voor ondernemers 

Kosten voor coaching voor zelfstandig ondernemers is in sommige gevallen aftrekbaar van de belasting als bedrijfskosten. Kijk voor meer informatie op de website van de belastingdienst, of beter nog, overleg met je accountant.

Scroll naar boven